החוברת מכילה 5 נושאים ובסך הכל 73 עמודים

חלק ראשון – מי אני ? הכרות , חוזקות וערכים .

שששששראטו

 

 

 

 

 

 

 

חלק שני – שיום וזיהוי רגשות אצלי ואצל האחר .

שדגוינ

 

 

 

 

 

 

 

חלק שלישי  – תחושות גופניות, זיהוי תחושות הגוף כחלק מהחוויה הרגשית.

שששדדד

 

 

 

 

 

 

 

חלק רביעי – זיהוי מחשבות אוטומטיות והבחנה בין סוגים שונים של עיוותי מחשבה.

בה רא

 

 

 

 

 

 

חלק חמישי – הכרות עם כל רגש בנפרד – 10 סיפורים על רגשות ושאלות הכרות עם הרגש שלי

פחדללא שם