בין רגישות לדחייה וחרדה חברתית – סדנה מקוונת למטפלים

140

רגישות לדחייה הינו אחד הגורמים לבעיות התנהגותיות, רגשיות וחברתיות. חרדה חברתית מאופיינת בהימנות וקושי לקיים קשרים חברתיים. פעמים רבות  ילדים לא מקבלים מענה הולם ומתאים בשל קושי לאתר את הבעיה.

בהרצאה זו אני נותנת רקע תיאורט בנושא חרדה חברתית ורגישות לדחייה, מציגה שאלונים ודרכים לאיתור הקושי והבנת הגורמים לו. מבחינה בין שני הקשיים ונותנת כליםיישומים ויצרתיים לעבודה עם ילדים שסובלים מחרדה חברתית / מרגישות לדחייה באופן פרטני וקבוצתי.