יומן הרגשות – גרסה עבה של 90 יום!

46

לכל אחד מאתנו ישנם רגעים של אושר ושמחה, רגעים של אכזבה וייאוש ורגעים פחות קיצונים.
כתוב שלושה אירועים שחווית במהלך היום וציין את הרגש.

אירוע טוב, אירוע רע ואירוע שאינו טוב ואינו רע.

ובכל יום מתאשפר לך להכיר תודה על משהו אחד לפחות!

קישור ליומן: יומן רגשות 

 

קטגוריה: