פוסטר חוזקות בגודל 43*60

20

פוסטר החוזקות מייצג את 6 המידות הטובות, ו 24 החוזקות בפיסכולוגיה החיובית.
ד"ר יעל שרון ושלי זאנטקרן

מק"ט: 13 קטגוריה: