פוסטר מחיק – משקפי עיוותי חשיבה – דו צדדי

35

משקפי עיוותי חשיבה הם הדרך בהם אנו מסתכלים על החיים, כאשר אנו מרכיבים משקף שמעוות לנו את המציאות אנו רואים רק חלק מהתמונה ולא את המציאות כפי שהיא. בפוסטר ישנם שני צדדים. צד אחד שמסביר על עיוות החשיבה, ניתן לרשום אירוע שהתחרחש השבוע ולבחון איזו מחשבה הייתה עוברת לנו בראש אם היינו מרכיבים את המשקפיים בתמונה.

בצד שני – שאלות לערעור מחשבתי, משקפיים נטרליות, כאשר החלק המקצין של המחשבה יצא מהתמונה.