סידרו אותי – גרסה מעודכת של המשחק רגשות בסדרות, שמאפשר לעסוק בעוצמות רגשיות

79